آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ابرو

مژه

مژه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مژه‌ها، حفظ و نگاه داشتن دین و ایمان می‌باشد.اگر در خواب ببینی مژه‌های تو ریخته است، تعبیرش فساد و تباهی دین و ایمان می‌باشد .اگر ببینی مژه‌های تو در جایش محکم نیست و تکان می‌خورد، یـعـنـی بیمار…

چشم – رنگ چشم

رنگ چشم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم آبی، «بدعت» می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چشم‌های سیاه تو آبی شده است، یـعـنـی حال و روز تو بد و دگرگون می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم شهلا، فرزند می‌باشد. رنگ چشم

ابرو

ابرو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ابرو، دین می‌باشد.اگر در خواب ببینی ابروهایت کامل است و هیچ عیبی ندارد، تعبیرش این است که زینت تو تمام و کمال خواهد بود، ولی اگر ببینی ابروهایت ریخته است، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد، ابراهیم کرمانی…
متن دوم