آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آلت تناسلی زن

آلت تناسلی زن

آلت تناسلی زن در اینجا منظور از آلت تناسلی زن، فَرج (یا در اصطلاح عامیانه کُس) می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر دو تا زن با هم یک فرج دارند، تعبیرش این است که آن‌ها زن یک مرد می‌شوند.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی فرج تو…
متن دوم