آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آروغ

تُخَمَه

تُخَمَه نوعی بیماری معده می‌باشد که به دلیل بدهضمی غذا به وجود می‌آید و در اثر آن شخص بیمار آروغ‌های بدبو می‌زند؛ علت‌های این بیماری: زیاد آشامیدن آب همراه غذا یا پرخوری و یا خوردن مواد غذایی ناسازگار با یکدیگر می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید:…

آروغ

آروغ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آروغ ترش و بدی زده‌ای، تعبیرش این است که به خاطر حرفی که می‌زنی ضرر و زیان می‌کنی و دچار خطر خواهی شد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی همراه آروغ غذایی از گلویت بیرون آمده است، یـعـنـی از دنیا…
متن دوم