آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آبریزش بینی

زکام

زکام زکام یعنی گرفتگی و آبریزش بینی بر اثر سرماخوردگی و.... ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خودت یا شخص دیگری زکام شده است، تعبیرش این است که چند روزی بیمار می‌شوی و به زودی خوب خواهی شد و هر چه قدر زکام شدیدتر باشد مدت بیماری تو…
متن دوم