آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر باران تند

باران

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل بارندگی باشد و یا زمانی که مردم محتاج باران باشند در خواب خودت باران ببینی، تعبیرش بهتر است، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش…
متن دوم