آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تشخیص دفاع از طریق تظاهر در هیپنوز

تشخیص دفاع از طریق تظاهر در هیپنوز

تشخیص دفاع از طریق تظاهر این نوع دفاع به وسیله سرعتی که در انجام تلقینات به خرج داده می‌شود مشخص می‌گردد. اگر هیپنوتیزم با روش جنبش و حرکت غیرارادی دست انجام شود، حتی در تلقین‌پذیرترین سوژه‌ها، باید لااقل دو یا سه مرتبه تلقین سبک بودن و…
متن دوم