آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ترنگبین تعبیر

ترنگبین

ترنگبین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترنگبین، مال بی‌منت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَنَزَّلْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى-كُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ... _ ... و من و سلوی برای شما فرود آوردیم-از چیزهای…
متن دوم