آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ترسیدن تعبیر

ترسیدن

ترسیدن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترسیدن، ایمنی و در امان بودن می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)نیز می‌فرمایند: تعبیرش نصرت و یاری شدن است، همانطور که رسول خدا (ص) فرموده‌اند:... اَلنُّصْرَةُ بِالرُّعْبِ...... بوسیلۀ ترس و وحشت یاری…
متن دوم