آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بیرون بودن قلب تعبیر

بیرون بودن قلب

بیرون بودن قلب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلب تو بیرون از بدنت می‌باشد، تعبیرش این است که دارای سلامت جسمانی و تندرستی خواهی بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ…
متن دوم