آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بچه شدن

بچه شدن

بچه شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بچه شده‌ای، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (زیرا بچه خوب و بد را از هم تشخیص نمی‌دهد)، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش این است که کار تو دچار ضعف می‌شود (دفع بلا و…
متن دوم