آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بلدرچین تعبیر

بلدرچین

بلدرچین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر بلدرچین، پسرِ «غلام» یا پسرِ خدمتکار می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مال و اموال و روزی حلال می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَاَنزَلْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى... _... و و مرغ…
متن دوم