آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برکات سوره یوسف

آثار و برکات ختم سوره یوسف

آثار و برکات ختم سوره یوسف جهت حفظ از سکرات مرگ حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند هر کس با ایمان سوره مبارکه (یوسف) را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی ان بخواند و به خانواده خود تعلیم بدهد خداوند متعال سکرات مرگ را بر ان ها اسان می…
متن دوم