آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برکات سوره مائده

آثار و برکات سوره مائده

آثار و برکات سوره مائده 1) افزایش ایمان: از امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: «کسی که سوره مائده را در هر روز پنجشنبه بخواند، ایمانش به ظلم و ستم پوشیده نگردد و کسی را با پروردگارش شریک نسازد.» مجمع البیان ج2 2) جلوگیری از…
متن دوم