آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برکات سوره ق

آثار و برکات سوره ق

آثار و برکات سوره ق تعداد آیات: 45 مکی یا مدنی: مکی ق پنجاهمین سوره قرآن است ق و نام دیگرش «باسقات» است از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است: هر کس در نمازهای واجب و یا مستحب خود سوره «ق» را قرائت نماید…
متن دوم