آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برکات سوره قمر

آثار و برکات سوره قمر

آثار و برکات سوره قمر تعداد آیات: 55 مکی یا مدنی: مکی قمر پنجاه و چهارمین سوره قران است قمر و نام دیگرش «اقتربت الساعة» است از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است: هر کس سوره قمر را قرائت کند، خداوند او را در حالی از…
متن دوم