آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برکات سوره علق

آثار و برکات سوره علق

آثار و برکات سوره علق تعداد آیات: 9 مکی یا مدنی: مکی علق نود و ششمین سوره قران است این سوره اولین سوره ای است که بر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل شده است. و یکی از چهار سوره ی سجده دار قرآن است که واجب است وقتی به…
متن دوم