آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برکات سوره روم

آثار و برکات سوره روم

آثار و برکات سوره روم تعداد آیات: 60 مکی یا مدنی: مکی روم، سی امین سوره قرآن است در فضیلت سوره روم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر کس سوره روم را بخواند ده برابر تمامی فرشتگانی که خداوند را در بین زمین و…
متن دوم