آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برکات سوره انسان

آثار و برکات سوره انسان

آثار و برکات سوره انسان تعداد آیات: 31 مکی یا مدنی: مدنی انسان هفتاد و ششمین سوره قرآن کریم است نام های دیگر سوره «انسان» یا «دهر» یا «هل أتی» رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در فضیلت این سوره فرمودند: هر کس سوره…
متن دوم