آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برکات سوره الفیل

آثار و برکات سوره الفیل

آثار و برکات سوره الفیل تعداد آیات: 5 مکی یا مدنی: مکی الفیل؛ یکصدو پنجمین سوره قرآن کریم است. در فضیلت این سوره از امام صادق علیه السلام روایت شده است: هر کس سوره فیل را در نمازهای واجبش بخواند در روز قیامت تمامی موجودات عالم…
متن دوم