آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بدست آوردن خر تعبیر

خر – بدست آوردن خر

بدست آوردن خر حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که درِ خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات…
متن دوم