آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

با هیپنوتیزم از خواب بیدار شوید

با هیپنوتیزم از خواب بیدار شوید

با هیپنوتیزم از خواب بیدار شوید با هیپنوتیزم از خواب بیدار شوید هیپنوتیزم یک حالت فوق طبیعی مغزی است که به طریق مصنوعی ایجاد می گردد.سلولهای مغز در این حالت،آمادگی بیشتری جهت یادگیری چیزهای جدید،خلق تجربیات جدید،خلاقیت و نوآوری دارد.…
متن دوم