آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بالا و پائین رفتن از کوه

کوه – بالا و پائین رفتن از کوه

بالا و پائین رفتن از کوه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه بالا می‌روی، تعبیرش این است که آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی به سختی بالا می‌روی، یـعـنـی…
متن دوم