آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بالا رفتن تعبیر

بالا رفتن

بالا رفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه، بام یا قصر و عمارتی و... بالا می‌روی، تعبیرش این است که آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی به سختی بالا…
متن دوم