آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بازوبند تعبیر

بازوبند

بازوبند ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بازوبند طلا روی بازوی خود داری، تعبیرش این است که برادر یا شخص دیگری مسئله ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آورد و یا باعث غم و اندوه تو می‌شود، یا اگر بازوبند نقره بود، یـعـنـی دختر خودت یا…
متن دوم