آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بادنجان

بادنجان

بادنجان ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل بادنجان باشد یا نباشد، چنانچه در خواب ببینی از آن خورده‌ای (خام یا پخته، خشک یا تازه فرقی ندارد)، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم…
متن دوم