آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انواع ستاره و سیاره تعبیر

ستاره – انواع ستاره و سیاره

انواع ستاره و سیاره ● زحل: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زحل را ببینی، یـعـنـی با اشخاصی زمیندار و صاحب ملک و املاک سر و کار پیدا می‌کنی که پست و خسیس و مکار و فریبنده می‌باشند. ● مشتری: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر مشتری را ببینی،…
متن دوم