آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انجام اولین هیپنوتیزم در تاریخ

انجام اولین هیپنوتیزم در تاریخ

انجام اولین هیپنوتیزم در تاریخ یک روز چند نفر از روستاییان، برای درمان بیماری‌های خود به کنت دوپویسکور مراجعه کردند و کنت مزبور که از مریدان وفادار مسمر بود چوپانی را موسوم به «ویکتور» تحت معالجه قرار داد و می‌خواست بر طبق اسلوب معالجه…
متن دوم