آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انتخاب سوژه برای هیپنوتیزم کردن

انتخاب سوژه برای هیپنوتیزم کردن

انتخاب سوژه برای هیپنوتیزم کردن انتخاب معمول از  عادات، رفتار  و کردار هر شخصی می‌توان پی برد که ایا قابل خواباندن است یا نه، ولی بیشتر اشخاصی که تعریق می‌کنند و یا تخم چشمشان لرزش دارد و یا چشم خود را احول می‌نمایند قابل خواب می‌باشند…
متن دوم