آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسما الله

اشاره به شرح اسماء الله

اشاره به شرح اسماء الله در مجمع از پیغمبران رویات کرده اِنَّ للهِ تِسعَتهَ و تِسعَینَ اِسمامَن اَحصاها دَخَلَ الجَنَّتهَ همانا برای خداوند نود و نه اسم است هر کس آنها را با معانی احصا کند(و عمل نماید) بهشت رود. حضرت رضا فرمودند خدا را…
متن دوم