آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

استغفار

استغفار

استغفار ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی استغفار می‌کنی، تعبیرش این است که خداوند به تو مال و اموال و فرزند می‌دهد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - یُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْكُم…

استغفار

استغفار ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی استغفار می‌کنی، تعبیرش این است که خداوند به تو مال و اموال و فرزند می‌دهد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - یُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْكُم…
متن دوم