آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ازدواج

ازدواج

تعبیرهای کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جشن عروسی با چنگ و نی می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی…

رسیدن به معشوق و ازدواج با مطلوب مورد نظر

2-من خیلی وقته عاشق یه نفر شدم ولی بنا به شرایطی به هم نمیرسیم .چکار کنم؟ رسیدن به معشوق و ازدواج با مطلوب مورد نظر خیلی از دوستان این مشکلو دارن و  یا به معشوق نمیرسن یا بینشون فاصله افتاده یا خانواده ها راضی نیستن یا یکی از طرفین…
متن دوم