آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اذان تعبیر

اذان

محل اذان ● آشنا یا ناآشنا: ابن سیرین می‌گوید: اگر مؤمن و درستکار و عفیف و پاکدامن هستی و در خواب ببینی که در جای آشنایی اذان می‌گویی یا می‌شنوی، تعبیرش این است که به حج می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ…
متن دوم