آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اثار برکات آل عمران

آثار برکات ختم سوره ی آل عمران

آثار برکات ختم سوره ی آل عمران جهت صلوات خدا و فرشتگان رسول خدا (ع) فرمودند هر کس سوره ی ال عمران را در روز جمعه بخواند خداوند و فرشتگان بر او صلوات فرستند تا افتاب فرو رود جهت حفظ از گرمای روز قیامت رسول خدا (ع) فرمودند…
متن دوم