آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آزادی

آزادی

آزادی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آزاد شده‌ای یا کسی تو را آزاد کرده‌ است، تعبیرش فوق‌العاده خوب می‌باشد، مثلا اگر بیمار باشی بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر بدهکار هستی قرض تو پرداخت می‌شود، یا اگر به حج نرفته‌ای، حج را به جا…
متن دوم