آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره هود

آثار و برکات سوره هود

تعداد آیات: 123 مکی یا مدنی: مکی نام های دیگر سوره: ندارد آثار و برکات سوره هود 1) جهت افزایش نیروی بدنی و غلبه بر دشمن نقل از امام صادق علیه السلام: «کسی که این سوره را بنویسد و با خود داشته باشد خداوند نیروی فوق…
متن دوم