آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره ناس

آثار و برکات سوره ناس

آثار و برکات سوره ناس تعداد آیات: 5 مکی یا مدنی: مکی  ناس یکصد و چهاردهمین سوره قران کریم است این دو سوره را «معوذتین» می نامند. در علت نامگذار ی این دو سوره به معوذتین گفته اند: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم همواره…
متن دوم