آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره نازعات

آثار و برکات سوره نازعات

آثار و برکات سوره نازعات تعداد آیات: 46 مکی یا مدنی: مکی نازعات هفتاد و نهمین سوره قرآن کریم است. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر که سوره نازعات را قرائت نماید سیراب از دنیا می رود و سیراب مبعوث می شود و سیراب…
متن دوم