آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره مومنون

آثار و برکات سوره مومنون

آثار و برکات سوره مومنون تعداد آیات: 128 مکی یا مدنی: مکی مومنون، بیست و سومین سوره قرآن است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در فضیلت این سوره نقل شده است: هر کس سوره مؤمنون را قرائت نماید فرشتگان الهی او را به…
متن دوم