آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره معارج

آثار و برکات سوره معارج

آثار و برکات سوره معارج تعداد آیات: 44 مکی یا مدنی: مکی معارج هفتادمین سوره قرآن کریم است این سوره به «سأل سائل» نیز شهرت دارد. در سخنی از امام صادق علیه السلام نیز آمده است: هر کس سوره معارج را زیاد بخواند خداوند از گناهان او…
متن دوم