آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره مسد

آثار و برکات سوره مسد

آثار و برکات سوره مسد تعداد آیات: 5 مکی یا مدنی: مکی مسد یکصد و یازدهمین سوره قرآن کریم است این سوره را «تبت» نیز می نامند. در فضیلت این سوره از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نقل شده است: هر کس سوره «مسد» را قرائت نماید…
متن دوم