آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره فتح

آثار و برکات سوره فتح

آثار و برکات سوره فتح تعداد آیات: 29 مکی یا مدنی: مدنی فتح؛چهل و هشتمین سوره قران است امام صادق علیه السلام فرموده است: مال ها وزنان و فرزندانتان را با قرائت سوره فتح از تلف و گزند و آسیب حفظ کنید زیرا هر کس بر قرائت آن مداومت…
متن دوم