آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره سباء

آثار و برکات سوره سباء

آثار و برکات سوره سباء تعداد آیات: 54 مکی یا مدنی: مکی سباء  سی و چهارمین سوره قران است سبأ و نام دیگرش «داوود» امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر کس سوره های سبأ و فاطر را در شب قرائت کند، همواره در آن…
متن دوم