آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره حاقه

آثار و برکات سوره حاقه

آثار و برکات سوره حاقه تعداد آیات: 52 مکی یا مدنی: مکی حاقه شصت و نهمین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: سوره حاقه را زیاد بخوانید زیرا قرائت آن در نمازهای واجب و مستحب از نشانه های ایمان به خدا و رسول…
متن دوم