آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره تکویر

آثار و برکات سوره تکویر

آثار و برکات سوره تکویر تعداد آیات: 29 مکی یا مدنی: مکی تکویر هشتاد و یکمین سوره قرآن کریم است از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است: هر کس سوره تکویر را قرائت کند در روز قیامت هنگامی که پرونده های اعمال بندگانش پیش…
متن دوم