آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره تکاثر

آثار و برکات سوره تکاثر

آثار و برکات سوره تکاثر تعداد آیات: 8 مکی یا مدنی: مکی تکاثر یکصد و دومین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سوره تکاثر را در نمازهای واجب یا مستحب خود بخواند خداوند برای او اجر و ثواب صد شهید را بنویسد و هر…
متن دوم