آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره انشراح

آثار و برکات سوره انشراح

آثار و برکات سوره انشراح تعداد آیات: 8 مکی یا مدنی: مکی انشراح نود و چهارمین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سوره انشراح را در شب و روزش زیاد قرائت کند، هیچ چیزی از اجزای بدن او و اطراف او نیست مگر اینکه…
متن دوم