آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره انبیاء

آثار و برکات سوره انبیاء

تعداد آیات: 112 مکی یا مدنی: مکی انبیاء بیست و یکمین سوره قرآن آثار و برکات سوره انبیاء 1) دیدن خوابی خوش از نبی مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده: اگر سوره انبیاء را برپوست آهویی نوشته و هنگام خواب در…
متن دوم