آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار سوره نباء

آثار و برکات سوره نباء

آثار و برکات سوره نباء تعداد آیات: 40 مکی یا مدنی: مکی نباء هفتاد و هشتمین سوره قرآن است. سوره نبا یا ««عم یتسائلون»، «التساول»، «المعصرات» امام صادق علیه السلام در روایتی فرموده اند: منظور از نبأ عظیم در این سوره ولایت…
متن دوم