آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار سوره حشر

آثار و برکات سوره حشر

آثار و برکات سوره حشر تعداد آیات: 24 مکی یا مدنی: مدنی حشر پنجاه و نهمین سوره قران کریم است در سخنی از امام صادق علیه السلام آمده است: هر کس در عصرها سوره الرحمن و حشر را قرائت نماید خداون فرشته ای را با شمشیر…
متن دوم