آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار سوره جاثیه

آثار و برکات سوره جاثیه

آثار و برکات سوره جاثیه تعداد آیات: 37 مکی یا مدنی: مکی جاثیه چهل و پنجمین سوره قرآن است. جاثیه و نام دیگرش «الشرایعة»  از امام صادق علیه السلام روایت شده است: هر کس سوره جاثیه را قرائت نماید پاداشش این است که هرگز آتش به…
متن دوم